Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation Links(Hjem) > Ledige stillingar

Logoped (søkn.frist 01.02.2011)

Fast 100% stilling ledig frå snarast.

Det er ønskjeleg at søkjar har pedagogisk bakgrunn.

Stillinga vert administrert av pedagogisk tenestekontor.  Full stilling vil ha ca. 20% administrasjon og 80% utøvande arbeid i barnehage, skule og vaksenopplæring.  Annan stillingsstorleik kan evt. diskuterast.

Nærare oppl. v/ped.konsulent Karin H. Steinsland, tlf. 56587421/56587400.

Generelt:
Arbeids- og lønsvilkår i samsvar med gjeldande lov og avtaleverk.
Søknad vedlagt kopiar av vitnemål og attestar, vert å senda til Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 TYSSE.  Skriv søknad på kommunen sitt søknadsskjema, som du finn i menyen til høgre på sida.

Søknadsfrist:  01.02.2011

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 31.01.2011
  • Utskriftsvenleg versjon
Skjema (1)
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering