Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation LinksHovedmeny > Ledige stillingar

Morsmålslærar og -assistent tigrinja (søkn.frist 06.06.2011)

Inntil 100% stilling som morsmålslærar/tospråkleg faglærar og –assistent i tigrinja vert ledig for skuleåret 2011/2012.


Arbeidsstad vil vera ved Samnanger ungdomsskule om morgonen og deretter ved Samnanger barneskule resten av skuledagen. Det må påreknast arbeidsoppgåver i SFO enkelte dagar i veka.

Nærare opplysningar hos rektorane på skulane.

Generelle opplysningar:
Arbeids- og lønsvilkår i samsvar med gjeldande lov- og avtaleverk.  Den som vert tilsett, må leggja fram godkjent politiattest, jfr. Oppl.lova § 10-9, dersom slik attest ikkje er levert tidlegare.

Søknad vedlagt rettkjende kopiar av vitnemål og attestar kan sendast til Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 TYSSE.  Skriv søknad på kommunen sitt søknadsskjema (papirskjema eller digitalt skjema) som du finn i menyen til høgre på sida. Papirskjema kan du og få ved å ta kontakt med kommunen på telefon 56 58 74 00.


Søknadsfrist: 06.06.2011

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 26.05.2011
  • Utskriftsvenleg versjon
Skjema (1)
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering