Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation Links(Hjem) > Ledige stillingar

Psykiatrisk sjukepleiar, fast 40% stilling (søkn.frist 20.08.2012)

Det vert ledig fast 40% stilling for psykiatrisk sjukepleiar frå 01.09.2012 ved eininga for pleie og omsorg.

Arbeidet vert på dagtid og arbeidet er knytt til vaksne heimebuande. Krav til utdanning som sjukepleiar med vidareutdanning innan psykiatri. Ynskjeleg med erfaring innan fagfeltet.

Kontaktperson for stillinga er Ingrid T. Reknes, tlf. 56589850.

Arbeids- og lønsvilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk. Søknad vedlagt rettskjende kopier av vitnemål og attestar vert å senda til Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 TYSSE. Skriv søknad på kommunen sitt søknadsskjema (papirskjema eller digitalt skjema), som du finn i menyen til høgre på sida. Papirskjema kan du og få ved å ta kontakt med kommunen på telefon 56587400.


Søknadsfrist: 20.08.2012

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 27.07.2012
  • Utskriftsvenleg versjon
Skjema (1)
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering