Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation LinksHovedmeny > Ledige stillingar

Sekretær teknisk eining (søkn.frist 14.01.2011)

Fast 20% stilling.

Stillingsheimelen er nyoppretta i samband med budsjettbehandlinga for 2011 og er ledig frå snarast. Stillinga vil hovudsakeleg vera knytta til arbeid med matrikkelen.

Ønska utdanning/kompetanse:  Søkjar bør ha handel-/kontorutdanning eller tilsvarande og må meistra Word og Excel godt. Det er vidare ønskjeleg at søkjar har erfaring frå administrativt/merkantilt arbeid og arbeid med matrikkelen.  Vedkomande må kunna arbeida sjølvstendig.

Nærare opplysningar  om stillinga kan du få hos einingsleiar Kenth Opheim på tlf. 56587442.

Arbeids- og lønsvilkår etter gjeldande lov og avtaleverk.

Søknad vedlagt kopiar av vitnemål og attestar som arbeidsgjevar ikkje har fått tidlegare, vert å senda til Samnanger kommune, 5650 Tysse.  Skriv søknad på kommunen sitt søknadsskjema, som du finn i menyen til høgre på sida.  


Søknadsfrist:  14.01.2011

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 06.01.2011
  • Utskriftsvenleg versjon
Søknadsskjema (1)
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering