Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation LinksHovedmeny > Ledige stillingar

Sjukepleiar 75% - to stk vikariat (søkn.frist 20.10.2010)

(Internt utlyst stilling i Samnanger kommune)


Det vert ledig 2 stk vikariat  a` 75% for sjukepleiarar i tidsrommet 19.12.2010 - 20.08.2011.

Eit av vikariata vil bli på gr. Nord og det andre på gr. Sør ved eininga for pleie og omsorg. Stillingane inneber arbeidsoppgåver både inne på Sjukeheimen og ute i open omsorg. Turnus med arbeid kvar 3. helg. Krav til førarkort.

Kontaktpersoner for stillingane er v/gr. Nord: avd.sj.pl., Liv M.B. Høysæter, og v/gr. Sør: avd.sj.pl., Susanne Ulvenes, tel. 56 58 98 50.

Dersom det ikkje melder seg kvalifiserte søkjarar som sjukepleiarar, kan fagarbeidarar verta vurderte.

Arbeids- og lønsvilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk. Søknad vedlagt rettskjende kopiar av vitnemål og attestar kan sendast til Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 TYSSE. Bruk søknadsskjemaet til kommunen som du finn på heimesida www.samnanger.no, eller som ein får i ekspedisjonen på kommunehuset.


Søknadsfrist:  20. oktober 2010

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 15.10.2010
  • Utskriftsvenleg versjon
Søknadsskjema (1)
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering