Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation LinksHovedmeny > Ledige stillingar

Sjukepleiar 90% (søkn.frist 20.10.2010)

(Internt utlyst stilling i Samnanger kommune)

Det er ledig vikariat - bufferstilling på 90% for sjukepleiarar i eininga for pleie og omsorg i tidsrommet 20.12.2010 - 18.12.2011.

Stillinga inneheld arbeidsoppgåver både v/Sjukeheimen og ute i open omsorg. Turnus med arbeid kvar 3. helg og kvar 12. helg. Det er naudsynt med førarkort.

Kontaktperson for stillinga er avd.sj.pl., Susanne Ulvenes, tel.: 56589850.

Dersom det ikkje melder seg godkjente sjukepleiarar som søkjarar, kan fagarbeidarar verta vurdert.

Arbeids- og lønsvilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk. Søknad vedlagt rettskjende kopiar av vitnemål og attestar kan sendast til Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 TYSSE. Skriv søknad på Samnanger kommune sitt søknadsskjema som du kan også få kan få ved å venda deg til kommunen på tlf. 56587400, eller ved å lasta det ned frå menyen til høgre på sida.


Søknadsfrist: 20.10.2010

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 15.10.2010
  • Utskriftsvenleg versjon
Søknadsskjema (1)
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering