Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation LinksHovedmeny > Ledige stillingar

Sjukepleiar - fast 100% stilling (søkn.frist 25.03.2011)

Fast sjukepleiarstilling ledig frå 01.04.2011 i eininga for pleie og omsorg, avd. gr. Nord.

Kommunen har samordna tenester. Arbeidet vert på Sjukeheimen og i heimesjukepleien. Eininga har årsturnus. Noverande turnus går fram til 18.12.2011 og ny årsturnus vil gå frå 19.12.2011. Turnus med arbeid kvar 3. helg. Førarkort kl. B er naudsynt for stillinga.

For nærare informasjon om stillinga, kan ein ta kontakt med avdelingssjukepleiar Liv M. B. Høysæter,tel.: 56589850.

Arbeids og lønsvilkår i samsvar med gjeldande lov og avtaleverk. Søknad vedlagt rettskjende kopiar av vitnemål og attestar kan sendast til Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 TYSSE. Skriv søknad på kommunen sitt søknadsskjema (papirskjema eller digitalt skjema), som du finn i menyen til høgre på sida.


Søknadsfrist: 25. mars 2011

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 09.03.2011
  • Utskriftsvenleg versjon
Skjema (1)
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering