Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation Links(Hjem) > Ledige stillingar

Sjukepleiar natt, fast 25,3% stilling (søkn.frist 20.08.2012)

Eining for pleie og omsorg har frå 01.09.2012 ledig ei fast 25,3% stilling for sjukepleiar på natt. Stillinga er ei helgestilling med 3 nattevakter kvar 3.helg. Stillinga er fortrinnsvis plassert ved Samnangerheimen, men ein vil og måtta ta oppdrag i open omsorg.

Den som vert tilsett, må ha førarkort.

Nærare opplysningar v/avdelingssjukepleiar Reidun Abotnes, tlf 56 58 98 50/56 58 98 55.

Generelle opplysningar:
Arbeids- og lønnsvilkår i samsvar med lov og avtaleverk. Skriv søknad på kommunen sitt søknadsskjema (papirskjema eller digitalt skjema) som du finn i menyen til høgre på sida. Papirskjema kan du og få ved å ta kontakt med kommunen på tlf. 56 58 74 00.

Søknad vedlagt rettkjende kopiar av vitnemål og attestar vert å senda til Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 TYSSE.

Søknadsfrist: 20.08.2012

Publisert av Anders-Ove Tveit. Sist endra 03.08.2012
  • Utskriftsvenleg versjon
Skjema (1)
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering