Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation Links(Hjem) > Ledige stillingar

Spennande sommarjobb i pleie og omsorg (søkn.frist 01.03.2012)

Samnanger kommune søkjer etter ferievikarar innan pleie og omsorg for avvikling av hovudferie i 2012. Kommunen ønskjer søkjarar som har erfaring frå tilsvarande arbeid eller som er under utdanning innan helsefag, sjukepleie eller vernepleie. Søkjarar med anna bakgrunn er og aktuelle.

Samnanger kommune treng ferievikarar på dag/kveld/natt både inne på institusjonen, heimesjukepleie, heimehjelp og i bufellesskapa.

Det er ønskjeleg at søkjarane har sertifikat.

Me treng og sommarvikarar til reinhald, kjøkken og vaskeri i perioden 25. juli - 19. august 2012.

Søkjar til stillingane må vera fylt 18 år.

Send søknad med kopi av vitnemål og attestar til Samnangerheimen, Tyssevegen 97, 5650 Tysse, innan 1. mars 2012.

Nærare opplysningar ved Pleie- og omsorgseininga på tlf. 56589850 ved:

  • Susanne Ulvenes/Janne Drevsjø (avd.leiar gruppe Sør)

  • Reidun Abotnes (avd.leiar gruppe Nord)

  • Haldis Øvreeide (koordinator for funksjonshemma  -  bufellesskapa)

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 09.02.2012
  • Utskriftsvenleg versjon
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering