Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation LinksHovedmeny > Ledige stillingar

Undervisningsinspektør Samnanger ungdomsskule (søkn.frist 20.04.2013)

Inntil 100% stilling som undervisningsinspektør ved Samnanger ungdomsskule er ledig for skuleåret 2013/2014; frå 01.08.2013 til 31.07.2014.

Stillinga er delt mellom administrasjon og undervisning. Kor stor del av stillinga som vert tillagt administrativt arbeid, vil verta endeleg klarlagt i avtale med rektor.

Samnanger ungdomsskule vil skuleåret 2013/2014 ha
• 90 elevar fordelt på
• 4 klassar

Skulen har og administrativt ansvar for eit tilbod på vidaregåande skule-nivå i kommunen.

Løn etter avtale.

Nærmare opplysningar om stillinga v/rektor Solvor Aadland på tlf 56589960/56589961.

Generelle opplysningar:
Skriv søknad på kommunen sitt søknadsskjema (papirskjema eller digitalt skjema) som du finn i menyen til høgre på sida. Papirskjema kan du og få ved å ta kontakt med kommunen på tlf 56587400.

Søknad vedlagt rettkjende kopiar av attestar og vitnemål, vert å senda til Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 TYSSE.


Søknadsfrist: 20.04.2013
.

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 05.04.2013
  • Utskriftsvenleg versjon
Skjema (1)
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering