Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation LinksHovedmeny > Ledige stillingar

Vernepleiar, 75% stilling (søkn.frist 30.06.2012

75% fast stilling som vernepleiar er ledig frå 01.08.2012. Stillinga er f.t. plassert ved Samnanger ungdomsskule, men ein må også pårekna arbeid i tilbod på vidaregåande skule-nivå i Samnanger.

Arbeidet inneber oppfølging av einskildelevar.

Nærare opplysningar v/rektor Solvor Aadland, tlf 56589960.

Generelle opplysningar:
Arbeids- og lønsvilkår i samsvar med gjeldande lov- og avtaleverk. Den som vert tilsett, må leggja fram godkjent politiattest etter gjeldande reglar.
Søknad vedlagt rettkjende kopiar av vitnemål og attestar kan sendast til Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 TYSSE. Skriv søknad på kommunen sitt søknadsskjema (papirskjema eller digitalt skjema) som du finn i menyen til høgre på sida. Papirskjema kan du og få ved å ta kontakt med kommunen på telefon 56 58 74 00.


Søknadsfrist: 30.06.2012

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 15.06.2012
  • Utskriftsvenleg versjon
Skjema (1)
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering