Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation LinksHovedmeny > Ledige stillingar

Vernepleiar - fast 80-100% stilling (søkn.frist 24.11.11)

Ei fast stilling som vernepleiar på 80 – 100% er ledig frå november 2011. Stillinga er for tida plassert ved Samnanger ungdomsskule og følgjer skuleruta for elevane til 31.07.2012.  Arbeidsstad og oppgåver vil bli vurderte frå hausten 2012.

Arbeidet inneber for tida oppfølging av ein einskild elev og samtalar/assistanse på 8.trinn.

Dersom det ikkje melder seg kvalifisert søkjar med ønska kompetanse, vil det bli vurdert å tilsetja søkjar med annan utdanning/kompetanse mellombels til 31.07.2012.

Nærare opplysningar v/rektor Solvor Aadland, tlf 56589960 eller ped.kons. Karin H. Steinsland, tlf 56587421.

Generelle opplysningar:
Arbeids- og lønsvilkår i samsvar med gjeldande lov- og avtaleverk. 
Søknad vedlagt rettkjende kopiar av vitnemål og attestar kan sendast til Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 TYSSE.  Skriv søknad på kommunen sitt søknadsskjema (papirskjema eller digitalt skjema) som du finn i menyen til høgre på sida. Papirskjema kan du og få ved å ta kontakt med kommunen på telefon 56 58 74 00.


Søknadsfrist: 24.11.2011

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 09.11.2011
  • Utskriftsvenleg versjon
Skjema (1)
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering