HeimBarnehageTilsyn av barnehagar

Tilsyn av barnehagar

Kan få pålegg om retting

Kommunen kan krevje retting av uforsvarlege eller ulovlege forhold innan ein gitt frist. Dersom barnehagen ikkje held fristen, kan kommunen vedta tidsavgrensa eller varig stenging av barnehagen.

Barnehagen kan klage på alle vedtak om retting og stenging. Klagen er det stasforvaltaren i Vestland som skal ha, men han skal sendast via Samnanger kommune.

Kva seier lova?

Trykk her for å lesa kapittel 10, § 53 om tilsyn i barnehagelova.

Vil du vita meir?


Sist oppdatert: 20.07.2022
Publisert: 30.05.2018