HeimKontakt oss

Kontakt oss

Servicesenteret

Telefon: 

Telefontid (måndag - fredag):

 • 09:00 - 15:00

Besøkstid (måndag - fredag):

 • 10:00 til 11:30 og 12:00 til 14:00

Slik får du kontakt med oss:

Treng du hjelp?

Då er du hjarteleg velkommen innom servicesenteret på:

 • Kommunehuset på Tysse, Tyssevegen 217, 5650 Tysse  Sjå i kart

 

Postmottak

Vil du heller skriva til oss? 

Skal du dela sensitive personopplysningar?

Ikkje bruk e-post! Bruk eDialog (sjå informasjon om eDialog lenger nede på denne sida) ved å logga inn med BankID eller anna nivå4-sikkerheit, eller kontakt oss per telefon eller ordinær post. 

Hugs at all post til ein kommune blir handsama etter reglar for offentlegheit. Dette kan du lese meir om under postlister og innsyn.

Vakttelefonar Samnanger kommune

Naudnummer

 • Brann og større ulukker - 110
 • Politi og redningssentral - 112 
 • Ambulanse medisinsk nødtelefon – 113

Legevakt

Legevakta har same telefonnummer i heile Noreg. Nummeret er 116117

Du kan ringja 116117 for å koma i kontakt med den lokale legevakta, uansett kor i landet du ringjer frå. 

Legevakt skal berre nyttast til å dekka øyeblikkeleg hjelp som ikkje fastlegen din kan handtera. 

Kommunal vakttelefon for vegar, vatn, avløp og forureining (utanfor ordinær arbeidstid)

Teknisk vakttelefon, tlf. 474 68 646 

På dagtid, kontakt tlf. 56 58 74 00

Feil på fylkesveg/riksveg melder du til tlf. 175

Feil på veglys melder du på Eviny - feilmelding veilys eller 55 12 70 00

Barnevernvakt

Klikk her for informasjon om barnevernvakt utanom barneverntenesta si kontortid.

Vakttelefon kommunal kriseleiing 
(utanfor ordinær arbeidstid)

Tlf. 922 25 562

Veterinærvakt

Veterinærvakt 

Kommunane som er tilknytta Bjørnafjorden landbrukskontor (Bjørnafjorden, Samnanger og Tysnes) har eit samarbeid om veterinærvakt for store dyr (husdyr): 

 • Veterinærvakt store dyr, Os-sida, tlf. 480 72 122
 • Veterinærvakt store dyr, Fusa-sida, tlf. 903 67 676

Ved viltskade, kontakt politiet på tlf. 02800. 

Akutthelp for smådyr og kjæledyr (veterinærvakt drifta av Bergen kommune), tlf. 82090060. Sjå meir informasjon på Bergen kommune sine nettsider.    

Telefon- og e-postliste til einingar og tilsette

Sjå eiga side med telefon- og e-postliste til ein del av dei tilsette i sentraladministrasjonen og einingane

Kontaktinformasjon folkevalde

Sjå eiga side med kontaktinformasjon til folkevalde

SMS-varsling

Les meir om SMS-varsling til innbyggjarar her. 

eDialog - sikker sending av dokument inn til kommunen

Me oppmodar både privatpersonar og verksemder til å nytta tenesta eDialog for å senda dokument digitalt til oss på ein trygg måte.

Korleis logga inn i eDialog

 • Trykk her for å logga inn i eDialog.
 • For å nytta tenesta, må du logga på ved hjelp av ID-porten (MinID, BankID)
 • Når du har logga på, fyller du ut skjemaet og lastar opp eventuelle dokument du vil senda inn.

Korleis fylla ut skjemaet

 • Velg om du er privatperson/innbyggjar (fødselsnummer) eller om du representerer ei verksemd (organisasjonsnummer)
 • Obligatoriske felt er merka med * (raud stjerne)
 • Tittel: Kva dokument du sender, og gjerne saksnummer om du har det
 • Kommentar: Gje evt. ei utfyllande skildring av sendinga di
 • Hugs å lasta opp relevante vedlegg som (inntil vidare) må vera i PDF-format
 • Klikk på "Send forsendelse" – sendinga vert kryptert og sendt direkte til kommunen sitt postmottak
 • Du får kvittering med referansenummer på e-post (frå svarut.ks)

Korleis kan du gjera om eit dokument til PDF-format?

For Word-dokument vel du "Lagre som" og deretter filtype PDF.
LibreOffice og OpenOffice har eigen knapp på verktøylinja som heter "Eksporter til PDF".

Du skal ikkje bruka eDialog dersom

 • kommunen har elektroniske skjema, til dømes "søknad om barnehageplass", "søknad på stilling", med meir.
 • førespurnaden gjeld enkle spørsmål som ikkje skal journalførast hjå oss, då kan du kan senda e-post til post@samnanger.kommune.no
Digital postkasse

Les meir om digital post her.


Sist oppdatert: 18.03.2024
Publisert: 16.10.2018