MOT-programmet

Visjon

Varmere og tryggere samfunn

MOT jobber i forkant for å unngå problemer. MOT bygger unge mennesker slik at de lettere håndterer problemer når de oppstår. MOT har en positiv tilnærming og har mer fokus på løsningen enn problemet.

Kjernen i MOT-konseptet er MOTs programmer. Kjennetegn på MOT-øktene i klasserommet er en magisk atmosfære med nærhet, energi og involvering av ALLE – uten å vise pekefinger og uten å fordømme. MOT tar ungdom på alvor og gir positive opplevelser.

 

Verdiar

MOT til å leve

MOT til å bry seg

MOT til å si nei

 

Oppdrag

Utvikle robust ungdom, som inkluderer alle

 

Robust ungdom

MOT bruker aktiviteter, øvelser, historier, billedlige beskrivelser og konkrete verktøy i sin formidling. MOT-øktene består av både refleksjon og action. Gjennom MOT-øktene styrkes ungdoms inspirasjon og trygghet til å bli bedre kulturbyggere og selvbyggere

Det er 12 MOT-økter gjennom årene på ungdomsskolen

 (Tekst henta frå mot.no)


Sist oppdatert: 04.03.2021
Publisert: 20.10.2020