HeimSkule og utdanningSkulane våre

Skulane våre

Samnanger barneskule

Besøksadresse:

  • Nesjavegen 17
    5650 Tysse

Sjå i kart 

Skulen si heimeside:

Telefon:

E-post: 

Kontaktpersonar:

Samnanger ungdomsskule

Besøksadresse:

  • Tyssereinane 16
    5650 Tysse

Sjå i kart

Skulen si heimeside:

Telefon: 

E-post: 

Kontaktpersonar

Foreldreportal

Trykk her for å gå til foreldreportalen (visma flyt skule) for skulane i Samnanger

Vaksenopplæringa

Vaksenopplæringa

Kontaktpersonar:


Sist oppdatert: 26.10.2023
Publisert: 20.04.2018