HeimSkule og utdanningSkulane våre

Skulane våre

Samnanger barneskule

Besøksadresse:

  • Nesjavegen 17
    5650 Tysse

Sjå i kart 

Skulen si heimeside:

Telefon skulen:

E-post: 

Kontaktpersonar:

Samnanger ungdomsskule

Besøksadresse:

  • Tyssereinane 16
    5650 Tysse

Sjå i kart

Skulen si heimeside:

Telefon: 

E-post: 

Kontaktpersonar

Vaksenopplæringa

Vaksenopplæringa

Kontaktpersonar:


Sist oppdatert: 20.07.2022
Publisert: 20.10.2020