HeimSkule og utdanningSkulehelsetenesta og helsestasjon for ungdom

Skulehelsetenesta og helsestasjon for ungdom

Skulehelsetenesta

Alle barn og unge i kommunen har krav på skulehelseteneste ved den skulen dei høyrer til. Skulehelsetenesta er ei forlenging av helsestasjonstilbodet og arbeider for å fremje barn si helse og trivsel, samt førebygge sjukdom og skade. Tilbodet er gratis. Helsesjukepleiar har fast kontortid ved kvar enkelt skule.

Helsesjukepleiar på skulane er for tida Kari-Anne Tolås Boge, telefon 48893212 / 56589105.

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er eit gratis tilbod til deg mellom 13 og 20 år. Her kan du snakka med helsesjukepleiar. Me kan gje råd, rettleiing og tilby undersøking. Me kan visa deg vidare til andre hjelpetenester og spsialistar. Alle som jobbar for helsestasjon for ungdom har teieplikt.

Ring oss på telefon 48893212 eller send e-post for å avtale tid.


Sist oppdatert: 22.02.2021
Publisert: 20.10.2020