HeimSkule og utdanningSkulehelsetenesta og helsestasjon for ungdom

Skulehelsetenesta og helsestasjon for ungdom

Skulehelsetenesta

Alle barn og unge i kommunen har krav på skulehelseteneste ved den skulen dei høyrer til. Skulehelsetenesta er ei forlenging av helsestasjonstilbodet og arbeider for å fremje barn si helse og trivsel, samt førebygge sjukdom og skade. Tilbodet er gratis. 

Helsesjukepleiar i skulehelsetenesta; Ingeborg Enes Ludvigsen
Samnanger barneskule; tysdag og fredag
Samnanger ungdomsskule; måndag og onsdag
Tlf; 45322852
Mail; ingeborg.enes.ludvigsen@samnanger.kommune.no


Leiande helsesjukepleiar
Aslaug Singelstad

Telefon: 56589105 / 48893212
epost: aslaug.singelstad@samnanger.kommune.no

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er eit gratis tilbod til deg mellom 13 og 23 år. Her kan du snakka med helsesjukepleiar eller jordmor. Me kan gje råd, rettleiing og tilby undersøking om det rengs. Me kan visa deg vidare til andre hjelpetenester og spsialistar. Alle som jobbar for helsestasjon for ungdom har teieplikt.


Sist oppdatert: 22.02.2021
Publisert: 07.06.2018