HeimNyheiterArbeidsmøte i formannskapet 21.03.2024

Arbeidsmøte i formannskapet 21.03.2024

Temaet for møtet er kommuneplanens samfunnsdel. Møtet startar kl. 16:00.
Publisert: 20.03.2024
Sist endra: 20.03.2024

Møtet blir halde på kommunehuset på Tysse. 

I formannskapet 08.02.2024 var det ei orientering om arbeidet med ny samfunnsdel av kommuneplanen, samt ei arbeidsøkt om dette temaet. Det vart der bestemt at formannskapet skal ta nokre kveldsmøte for å arbeida med samfunnsdelen. Det første av desse møta blir torsdag 21.03.2024 kl. 16:00.