HeimNyheiterIkkje la deg stresse i trafikken

Ikkje la deg stresse i trafikken

 

Visste du at

  • reglane knytta til forbikøyring står omtala i § 12 i trafikkreglene?
  • ved å auka farten frå 80 km/t til 90 km/t sparer du kun 50 sekunder pr mil (10 km)?
  • møteulykker står for den største andelen av dødsulykker i trafikken?
  • føret kan variera mykje på ein vegstrekning?
  • 1001-1002-1003 ikkje alltid er nok? Hald avstand, på vanskeleg føre bør avstanden aukast.
  • gamle uttrykk framleis fungerer? Det er betre å kome 5 minutt for seint, enn ikkje i det hele tatt.

Samnanger kommune er vorte godkjent av Trygg trafikk som Trafikksikker kommune.
Kvar månad sett me fokus på ulike tema i informasjonsarbeidet til innbyggarar og tilsette.
I mars er fokuset på det å ikkje la seg stresse i trafikken.

 


Sist oppdatert: 19.03.2024
Publisert: 18.03.2024