HeimNyheiterKartleggingsarbeid i Samnanger kommune

Kartleggingsarbeid i Samnanger kommune

I Vestland fylke gjennomfører Geovekst samarbeidet flyfotografering i følgjande
kommunar: Etne, Kvinnherad, Samnanger, Bjørnafjorden og Voss.

I denne samanhengen vert det utført signalering og innmåling av innpasningspunkt på bakken.
Desse fastmerka (kvite og svart malte signal) skal brukast når kommunen blir flyfotografert.

Me ber om at dei malte signala (sjå bilete) ikkje vert tildekka eller på anna vis øydelagde for innsyn.
Me syner til Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova), § 41.

Spørsmål om arbeidet kan rettast til tekninsk forvaltning på telefon 56 58 74 00

Flyfotografering og innmålingsarbeid er planlagt å vera avslutta innan ca 10. august 2024.


Sist oppdatert: 25.04.2024
Publisert: 25.04.2024