HeimNyheiterRygg inn , køyr ut

Rygg inn , køyr ut

Her får du fleire gode grunnar til at du bør parkere med fronten ut:

  • Du har bedre oversikt når du kjem til parkeringsplassen og det er derfor tryggare å rygge inn.
  • Det kan vera enklare å oppdaga gåande og andre køyrande når du står parkert med fronten ut.
  • Alvorlige ulykker skjer på parkeringsplassar, og små barn er særskilt utsatt. Dei har ikkje saame risikoforståelse som oss voksne, dei er små og vanskeleg å oppdaga i blindsona.
  • Kvart år opplever over 100 000 bilistar uhell ved rygging. Det utgjer bilskadar for over 100 millioner kroner ifølge forsikringsselskapa.


Mer informasjon om temaet finn du HER.

Samnanger kommune er vorte godkjent av Trygg trafikk som Trafikksikker kommune.
Kvar månad sett me fokus på ulike tema i informasjonsarbeidet til innbyggarar og tilsette.
I april er fokuset på Rygg inn, køyr ut!


Sist oppdatert: 12.04.2024
Publisert: 12.04.2024