HeimNyheiterKortare skuledag grunna sykkelløp

Kortare skuledag grunna sykkelløp

Tysdag 24.05.2022 er det eit stort sykkelløp gjennom Samnanger, Tour of Norway, og vegen vert stengd 13:30 - 15:30
Publisert: 20.05.2022
Sist endra: 24.05.2022

Dette fører til at skuledagen, både på barneksulen og ungdomsskulen, vert avslutta kl 12:20 og skulebussane går kl 12:30.

For dei som ikkje går på SFO, 1 - 4 trinn, vert det mogeleg å melde seg på gratis SFO denne dagen.
Påmelding skal sendast til leiar på SFO, innan måndag 23.05.2022 kl 09:00.
I påmeldinga må de opplyse om:
- namn på barnet
- trinnet barnet går på
- kva tid barnet vert henta
- kven barnet vert henta av

 

For dei som vil lesa meir om sykkelrittet kan de gå inn på Tour of Norway