HeimNyheiterUkrainske borgarar i Samnanger vert oppmoda til å registrere seg hos politiet

Ukrainske borgarar i Samnanger vert oppmoda til å registrere seg hos politiet

Samnanger kommune oppmodar alle ukrainske borgarar som har flykta frå krigen i heimlandet og på eige initiativ busett seg privat i kommunen vår om registrere seg hos politiet. Føremålet med dette er å kunne søkje om kollektiv beskyttelse.
Publisert: 17.03.2022
Sist endra: 25.04.2022