HeimNyheiterViktig informasjon om dronebruk i turistsesongen

Viktig informasjon om dronebruk i turistsesongen

Droner vert stadig meir populære blant turistar som ynskjer å fanga unike bilete og videoar frå lufta.
Luftfatstilsynet ynskjer å informera om at det er viktig å vera klar over at det er reglar og begrensiningar for kvar og når desse dronane kan brukast, spesielt i naturvenområde og andre sensitive stader.


Sist oppdatert: 04.07.2023
Publisert: 03.07.2023