HeimSkule og utdanningSøkje læreplass

Søkje læreplass

Om ordninga

Me ynskjer å gje ungdommar og vaksne moglegheita til å fullføra ei fagutdanning. Me er stolte over alle lærlingane våre, som tilfører oss ny viktig kompetanse.

Samnanger kommune tek inn lærlingar i følgjande fag:

  • Helsefag/TAF-helse
  • Barne- og ungdomsarbeidarfaget
  • Reinhaldsoperatørfaget

Søknadsfrist for læreplass i Samnanger kommune er 1. mars 2022.

Slik søkjer du

Søknaden kan du sende via VIGO eller direkte til Samnanger kommune på ein av følgjande måtar: 


Trykk her for å kome til VIGO

Kontakt oss

Har du spørsmål om lærlingordninga i Samnanger kommune, ta kontakt med:


Sist oppdatert: 11.02.2022
Publisert: 20.10.2020