HeimNyheiterEr du mellom 16 og 18 år og vil vera med i Samnanger ungdomsråd ved nytt skuleår?

Er du mellom 16 og 18 år og vil vera med i Samnanger ungdomsråd ved nytt skuleår?

Ungdomsrådet skal møtast 3 gongar i halvåret. Møta føregår på ettermiddagen. Det vert servert mat og medlemmane får møtegodtgjersle.

Me oppmodar deg som:
• Er samfunnsengasjert
• Ønskjer å ta del i barn og unge sine interesser i kommunen
• Ønskjer å tilretteleggja for ungdom i kommunen
til å senda inn ein søknad til sekretær for Ungdomsrådet innan 28. august. I søknaden ønskjer me å vita:
namn, fødselsdato, kontaktinformasjon, kva du interesserar deg for og kvifor du ønskjer å vera medlem.

Send søknaden til
daniel.borge.kristensen@samnanger.kommune.no innan 28. august

For meir informasjon om ungdomsrådet trykk her


Sist oppdatert: 21.06.2022
Publisert: 21.06.2022